Zakupiony towar objęty jest gwarancją w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia wyrobu do Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące gwarancji oraz sposobu jej realizacji zawarte zostały w regulaminie.