W zależności od rodzaju osoby (prawnej lub fizycznej) oraz jej statusu w stosunku do podatku vat, wystawiane są:

  • faktury dla płatników vat,
  • paragony dla pozostałych podmiotów.

W przypadku dużego zamówienia, związanego z koniecznością dostawy towaru z zagranicy wystawiana będzie faktura proforma, wg ustaleń z Zamawiającym.